top of page

שליחות ציבורית

Monopoly Board

על פי החוק בישראל, למונופול אסור לגבות מחיר החורג מעלות פלוס רווח סביר. כמובן שרווח סביר מחושב ביחס לתשואה על ההון שהושקע ולסיכון שנלקח. כאשר המחיר גבוה משמעותית מעלות פלוס רווח סביר, עובר המונופול על החוק ומחובתה של הממשלה לאכוף עליו את החוק. אולם, ראו מה קורה כאן. בישראל יש למעלה ממאה מונופולים! למעלה ממאה! זה מספר שיא, שאין לו אח ורע בשום מקום אחר, אולי בצפון קוריאה. אין זה פלא שרמת המחירים הממוצעת בישראל היא 25% ואף יותר, מעל לרמת המחירים הממוצעת במערב, ועם רמת מחירים של 68% מעל מעל רמת המחירים הממוצעת בכלל העולם!

ובכל זאת - אין חקירות כנגד מונופולים בעבירות על חוק זה. אין אכיפה של רשות ההגבלים, פשוט אין. עבריינות מוחלטת. סדום ועמורה, והממשלה כאמור, כלל לא אוכפת את החוק.

צ'ינואה אצ'בה, מי שהיה סופר דגול מניגריה, המכונה "אבי הספרות האפריקאית המודרנית", טען כנגד מכחישי השחיתות בניגריה, שהם שייכים לאחד מהשלושה -  או שהם לא גרים בניגריה, או שהם מטומטמים, או שהם מושחתים בעצמם. מי שחושב שמאה מונופולים שיש לנו פה, אף אחד מהם לא גובה מחיר מופרז ולא חוקי, הוא - או לא גר כאן, או מטומטם, או מושחת בעצמו. אנחנו מנהלים את המדיניות שלנו כנגד המונופולים בצורה חסרת אחריות, לא חוקית, בעיני עבריינית ומושחתת. לכן, כשר האוצר, אעביר את רשות התחרות, אותה רשות שאחראית על אכיפת החוק הזה שלא נאכף, למשרד האוצר תחת אחריותי ופיקוחי האישיים. אדאג למנות את האנשים המתאימים, שיש להם את חוט השידרה המתאים בכדי

להתמודד עם השחיתות הזו.

bottom of page