top of page

מקצועיות

Hurricane Damage

אספר לכם סיפור בתחום התשתיות. כשנכנסתי לתפקידי כחשב הכללי, החלטתי להפקיע את הפרוייקטים הגדולים של התשתיות מחברות התשתית הממשלתיות ולבצע את העבודות בשיטת BOT ו- PFI במכרזים שקופים פומביים, לכלל הציבור בשיתוף המגזר העסקי. כך בנינו את קטע 18 של כביש שש, כביש 431, הרכבת הקלה בירושלים, מנהרות הכרמל, כלל מתקני ההתפלה, ואפילו בית סוהר בנינו כך.

מכרז אחד שסיימנו, אך לצערי הפרוייקט עצמו לא יכול היה להסתיים בתקופת כהונתי, היה הקו האדום של הרכבת הקלה. מייד עם כניסתי לתפקיד, הוצאתי את הפרוייטק מחברת נת"ע, חברה ממשלתית שהייתה מוצפת במינויים פוליטים. אשאיר לכם לנחש מי הממנים ומי מונו שם. כך או כך, הוצאתי את זה מחברת נת"ע וביצעתי אני ואנשי, מכרז בינלאומי, שבו זכתה קבוצה מסויימת שהגישה הצעה על סך 7 מיליארד שקלים. הזכיה, למיטב זכרוני הייתה בסוף 2006, תוך התחייבות לסיים את הפרוייקט עד סוף 2013. כמובן שהם הפקידו, כמו כל זוכה, ערבויות בנקאיות כבדות שימומשו במקרה של הפרת החוזה.

כעת שימו לב. אחרי שעזבתי את משרד האוצר בסוף 2007, התגלה סיכסוך בין הקבוצה לבין הממשלה. סיכסוך על סכום לא מבוטל 400 מליון ששקלים. ביחס ל 7 מיליארד זה לא שיעור דרמטי, אבל סכום לא מבוטל שיש לנהוג בו באחריות. כל אחד ששיפץ בית והוסיף נקודת חשמל אחת, יודע שכל שינוי מתומחר על ידי הקבלנים והם רוצים לקבל עליו סכום נוסף. לפעמים הם צודקים ולפעמים טועים, האמת נמצאת איפשהו באמצע. מה עשתה ממשלת ישראל? במקום לנהל מו"מ עם הקבלנים האלה ולסיים בפשרה הוגנת, או בלית ברירה להעביר לבורר שיפסוק ביניהם, החליטו לשחרר אותם לדרכם. ביטלו את ההתקשרות. החזירו להם את הערבויות. אמרו להם לכו. לא צריכים אתכם, אנחנו נבנה לבד. מי זה אנחנו ? ניחשת נכון! חברת נת"ע הממשלתית כמובן! אחרי שבדמי הוצאתי את הפרוייקט ממלתעותיהם, החזירה הממשלה והפוליטיקאים את הפרוייקט לחברת נת"ע הממשלתית. והם בונים. הם בונים והם עדיין בונים את הקו האדום. בוודאי שמתם לב ששנת 2013 כבר חלפה לה מזמן ואנחנו בשנת 2022 ונכון לרגע זה הצפי המעודכן לסיום הוא 2023 וגם זה, אם לא יהיו עיכובים נוספים כמובן.

אנו מדברים על אובדן למשק בסדר גודל של מיליארד וחצי שקל בשנה, זו עלות הדחיה ואובדן התשואה למשק. אגב, חלקה הגדול בזיהום אוויר, שכן הפרוייקט הזה מחליף רכבים מזהמים שאחראים למחצית מזיהום האוויר בגוש דן. מיליארד וחצי בשנה תכפילו בעשר שנים ותקבלו 15 מיליארד שקלים, וזה עוד ללא ריבית דריבית.

לבסוף, עלות הפרוייקט בהובלת נת"ע האמירה מ 7 מיליארד שקלים ל 20 מיליארד שקלים !!! 20 מיליארד !! כלומר, 13 מיליארד שקלים עלות ישירה ועוד 15 מיליארד עלות עקיפה. תרשו לי בבקשה לעגל ל 30 מיליארד. אתם כמובן תחליטו בעצמכם, אבל אני אומר לכם ש 30 מיליארד שקלים הפסדנו על הקו האדום, בגלל החלטות שהתקבלו בטיפשות במקרה הטוב. וזה לא הסוף. יש לנו בקרוב את הקו הירוק והסגול ושכחתי כבר את כל הצבעים - פרוייקטים בעוד 150 מיליארד שקלים. אתם באמת רוצים שמי שיקבל את ההחלטות עם מי עושים את הפרוייקטים הללו, איך ובאיזו שיטה, יהיו האנשים שניהלו את זה עד עכשיו? תחשוב על זה כשאתם הולכים לקלפי בפעם הבאה.

bottom of page