top of page

הקדמה

במהלך העשור האחרון, הרבה לפני משבר הקורונה, מצבנו הכלכלי והחברתי הלך והידרדר.

מחירי הדיור הרקיעו לשמים, והגיעו לשיא של 160 משכורות ממוצעות לדירה ממוצעת. יותר מכפלים מהמקובל במערב. מחירי הרכב בישראל כפולים ממחירם במערב. מחירי המזון גבוהים ב-25% ממחירם במערב.

זה לא קרה במקרה. ישראל הפכה לגן עדן למונופולים ובעלי הון ובמקביל הפכה לגיהינום עבור זוגות צעירים המבקשים לבנות לעצמם עתיד. המונופולים והחברות הגדולות זוכים בישראל לחיבוק אוהב של הממסד, העסקים הקטנים נחנקים. ישראל הפכה לאחת המדינות הכי לא תחרותיות במערב.

מאחר שהצריכה הפרטית בישראל מגיעה לכ-800 מיליארד שקלים בשנה כל אחוז של הורדת מחירים יהיה שווה לציבור הישראלי שמונה מיליארד שקלים בשנה. כל שנה. הצעדים הכלכליים הדחופים שיש לבצע בכל ענף וענף במשק יתבטאו בהורדת מחירי הדיור, בהורדת מחירי הרכב ומחיר אחזקת הרכב, במחירי המזון, במחירי הבנקאות, הגז והחשמל, התקשורת, במחירי השכירות של הקניונים והארנונה של חנויות רחוב, בשדרוג מערך ההשכלה הגבוהה ועוד.

אלה שינויים שכדי לבצע אותם חייבים הנהגה כלכלית חזקה שלא נרתעת מעימות עם בעלי ההון, ופועלת למען הציבור הרחב, הלא מוגן. זה לא פשוט. אבל זה אפשרי. לשם כך נדרשים אומץ, אחריות, יושרה ותמיכה ציבורית. זו התוכנית שלנו, המפלגה הכלכלית בראשות פרופ' ירון זליכה, לפתיחת דף חדש לכלכלה ולחברה בישראל. אנו מאמינים שאפשר לחיות פה אחרת וזו גם התוכנית שלנו.

הורדת מחירי הדיור בישראל

במהלך העשור האחרון, הרבה לפני משבר הקורונה, מצבנו הכלכלי והחברתי הלך והידרדר. תכניות 'מע"מ אפס' ו'מחיר למשתכן' ותוכניות אחרות שהופעלו, לא רק שלא הורידו את מחירי הדיור, מחיריהן הרקיעו לשמים, והגיעו בימים אלו לשיא של 160 משכורות ממוצעות לדירה ממוצעת, יותר מכפלים מהמקובל במערב ופי 4.5 מאשר בארה"ב.
בכוונת המפלגה הכלכלית לפעול להורדת  מחירי הדירות בישראל בהדרגה לרמה של כ- 120 משכורות ממוצעות, זאת ע"י מדיניות כלכלית שתפעל להאיץ את הצמיחה של המשק הישראלי, ע"י הורדת המע"מ והפחתות מיסים משמעותיות, שימומנו בעיקר מביטול הסבסוד והטבות המס לטיקונים ולחברות הגדולות. 


הצעדים שננקוט להאצת הצמיחה ולהורדת מחירי הדיור:

 • הורדת מע"מ כבר בשנה הראשונה מ- 17% כיום ל-15% ובתוך חמש שנים ל12%.

 • הפסקה מיידית של התמיכה במונופולים במסווה של תמיכה בתוצרת המקומית וביטול אינספור הטבות המס שהוענקו לחברות הגדולות.

 • קביעת מס הכנסה שולי מרבי (כולל ביטוח לאומי ומס בריאות) בשיעור של 40%, במקום 50% כיום.

 • קביעת מס חברות משוקלל (כולל מס על דיבידנדים) בשיעור מצטבר של 40%, במקום 50% כיום.

 

הפחתת המיסים תניע צמיחה מהירה אשר יחד עם עליית הריבית, תפגע באטרקטיביות של ההשקעות בשוק הדיור (עקב יצירת אלטרנטיבות טובות יותר למשקיעים), תרחיק את המשקיעים משוק הדיור ותקטין משמעותית את הביקושים וכך יתאפשר לזוגות צעירים לרכוש דירה במחיר הגיוני.

מחירי הדיור

תקציב המדינה

הניהול הכושל של כלכלת ישראל מתחיל בניהול פוליטי ולא מקצועי של תקציב המדינה.

אלה הצעדים הדחופים הנדרשים בתקציב המדינה:

 • ביטול מיידי של משרדי ממשלה המיותרים, שנפתחו מסיבות פוליטיות ולא ענייניות.

 • הפסקה מיידית של התמיכה במונופולים במסווה של תמיכה בתוצרת הארץ.

 • העברת פרויקטים יקרים של תשתיות מניהול בלעדי של חברות ממשלתיות מסורבלות וכושלות לניהול משותף יעיל עם המגזר הפרטי.

 • מינוי חברת בקרה חיצונית שתבחן את כל הפטורים הרבים מחובת מכרזים המייקרים את הרכש הממשלתי ופוגעים בעקרון השוויון.

תקציב המדינה
עצמאים

עצמאים

העסקים הקטנים הם מנוע הצמיחה של הכלכלה! הדבר שהכי יכול לסייע להם הוא מלחמת חורמה במונופולים וקבוצות הלחץ. זו הדרך לשגשוג וצמיחה כלכלית!

התכנית של המפלגה הכלכלית בראשות פרופ' ירון זליכה לעצמאים כוללת:

 • הפחתה מיידית של המע"מ ל-15%

 • הפחתה הדרגתית של נטל המס ב-10%

 • הפחתת הארנונה לעסקים קטנים

 • רשת בטחון כלכלית לעצמאים בדומה לשכירים

 • קרן אשראי לעסקים קטנים של נשים, חרדים וערבים

 • קיצוץ רגולציה מיותרת לעסקים קטנים

 • הפחתת אגרות ועמלות בנקאיות לעסקים הקטנים

פנסיה
old couple

מדיניות הפנסיה

צמיחה נמוכה גוררת ריבית נמוכה ופגיעה כפולה בפנסיה: מצד אחד, הצמיחה הנמוכה פוגעת בצמיחת השכר ולכן גם בהפרשות לפנסיה. מצד שני, הריבית הנמוכה פוגעת באפיק ההשקעה המרכזי של קרנות הפנסיה: האג"ח הממשלתי. לפני 12 שנים נהנו חשבונות הפנסיה על השקעותיהן באג"ח הממשלתיות מתשואות שנתיות של 4% ריאלית....

Image by John Moeses Bauan

רווחה

21% מהאוכלוסייה בישראל חיים מתחת לקו העוני וזאת עוד לפני השלכות משבר הקורונה. 30% מהילדים בישראל חיים מתחת לקו העוני 17% מהקשישים חיים מתחת לקו העוני. אלו שיעורי העוני הכי גבוהים במערב. והמדדים האלה לא משקפים את המצב האמיתי, הגרוע יותר, כיוון שהם נשענים על ההכנסה החציונית הנומינלית בכל מדינה ומדינה.....

Image by NeONBRAND

חינוך

אין ספק שקיים קשר מובהק וחד משמעי בין השכלה לבין רווחה כלכלית ורווחה נפשית. מלבד חיבוק חם, סביבה תומכת ואמונה בעתידם, אין דבר שיכול להבטיח את רווחתם של ילדינו יותר מהשכלה. בישראל התרגלנו לקיומו של מצב פרדוקסלי: עלייה גדולה בתקציב החינוך מתורגמת למספר שיא של שעות הוראה ביחס לרוב מדינות המערב. ובמקביל - משנה לשנה הביצועים של תלמידי ישראל רק מתדרדרים....

Doctor Office

בריאות

המדיניות הכלכלית חסרת האחריות שהונהגה בישראל בעשור האחרון ריסקה את הצמיחה לנפש. המחסור בתקציב הביא להרעבה שיטתית ומתמשכת של מערכת הבריאות, ולמדיניות של שאננות והפקרות. בעוד שבמדינות ה-OECD עלה שיעור ההוצאה הלאומית על בריאות ל-8.8% מהתוצר (ובאיחוד האירופי אף ל-9%), ישראל נותרה הרחק מאחור עם שיעור של 3.7% בלבד...

Food Market Crowd

מחירי המזון

עלות סל המזון של משק בית בישראל בחודש היא כ-3,000 שקלים בממוצע. כ-17% מההוצאות המשפחתיות הן על מזון. ככל שמשפחה ענייה יותר עולה שיעור ההוצאה היחסית שלה על מזון.

הישראלים משלמים מחיר שערורייתי עבור המזון שהם מביאים לילדיהם. סל המזון שלנו יקר ב25% מהמחירים הממוצעים במערב....

White Cars

מחירי הרכב

מחירי הרכב בישראל הם היקרים במערב. בשנת 2011 ,בעקבות המחאה החברתית, מונה פרופ' ירון זליכה על ידי ממשלת ישאל, לעמוד בראש וועדה ציבורית לבדיקת שוק הרכב. תפקיד הוועדה היה להסביר מדוע שוק הרכב בישראל כה לא תחרותי וכה יקר ולהציע מה ניתן לעשות כדי לתקן את המצב הזה, שפוגע כמעט בכל משפחה בישראל.....

Image by Alexander Popov

תחבורה

עפ"י הערכות המבוססות על מדדים בינלאומיים, פער ההשקעות בתשתיות התחבורה בישראל עומד על כמה מאות מיליארדי ש"ח. אין ישראלי שלא מרגיש את הפערים הללו מדי יום. הפכנו לאחת המדינות הצפופות, העמוסות והפקוקות בעולם המערבי, באופן הפוגע בצורה ניכרת באיכות חיינו.....

Meeting

התמיכה בענפי ההיי-טק

תעשיית ההייטק הישראלית ניצבת בחוד החנית של הכלכלה הישראלית ואחראית למרבית היצוא שלנו. ההייטק מהווה בסיס עליו נבנים יחסי המסחר וההשקעות עם העולם בכלל, עם שכנותינו הקרובות ועם אלו עמן חתמנו לאחרונה על הסכמי שלום. שמירת עליונות טכנולוגית היא יסוד חשוב ביותר למעמדה של ישראל בעולם, מעמדנו במזרח התיכון ושמירה על יתרונות ביטחוניים....

Jewish Man in Synagogue

שילוב החרדים בכלכלה הישראלית

הילדים והצעירים החרדים הם חלק מדור העתיד של מדינת ישראל. בשנת 2030 יהיו בישראל כמיליון חרדים עד גיל 20. הכלכלה הישראלית זקוקה להם. ורבים מהם מעוניינים להשתלב בה, להצליח ולשגשג.

לימודי אנגלית - בניגוד למה שחושבים רבים, החסם המרכזי לשילוב חרדים בחברה הוא לא לימודי המתמטיקה והמדעים אלא לימודי אנגלית....

Image by Ochir-Erdene Oyunmedeg

סביבה,קיימות,וזכויות בע"ח

משבר האקלים הוא איום על הקיום המשותף שלנו. והוא כבר כאן. אנו כבר חוזים בתופעות שלו - המסת קרחונים, שרפות ענק שלא נראו כמותן מעולם וטמפרטורות קיצוניות. יש קונצנזוס רחב בין המדענים כי הזמן לפעול ולתקן הולך ואוזל וחייבים לפעול ולתקן בעשור הקרוב אחרת נגיע לנקודות אל חזור. אנו שותפים לתחזית המדאיגה שעלינו לפעול כעת.....

Image by Sasha Freemind

נשים ואלימות במשפחה

רצח ואלימות כנגד נשים – נקדם חקיקה להחמרת הענישה על רצח נשים בידי בני זוגן וחקיקה להגנה על נשים המתלוננות על אלימות במשפחה, כולל בטענה הפסולה של "כבוד המשפחה". נפעל להעמדת תקציבים למאבק באלימות נגד נשים. נדאג לתקציבים מתאימים להכשיר כוח אדם מתאים ומיומן במשטרה כדי לטפל באלימות נגד נשים...

Image by Randy Fath

חקלאות וייצור מזון מקומי

החקלאות בישראל הנה בעלת חשיבות רבה כממשיכת מורשת ההתיישבות הציונית בארץ ישראל ובגין תרומתה לאיכות הסביבה ולמשק המים, ובכך שהיא מהווה בסיס כלכלי להתיישבות באזורי קווי העימות והפריפריה. על מנת להוריד בצורה משמעותית את יוקר המחיה בישראל, נפעל לביטול כל המכסים לרבות על ייבוא מזון ומוצרי חקלאות ונבטל את מכסות הייבוא בתחומים הללו.....

Image by Jeswin Thomas

החינוך הבלתי פורמאלי

נפעל להגדלה משמעותית בתקציבי תנועות וארגוני הנוער דרך חוק תנועות הנוער.

ניזום ונקדם שיתופי פעולה בין מערכת החינוך הפורמאלית למערכת החינוך הבלתי פורמאלית )כדוגמת הסדרת שימוש במתקני מערכת החינוך הפורמאלית, החדרת תכני חינוך בלתי פורמאלי לספרי הלימוד....

Image by Shai Pal

נושאים ותחומים נוספים

נפעל לקדם נושאים ולחוקק חוקים חדשים, שיחזקו את החוליות החלשות ביותר וכך יקדמו את החברה הישראלית כולה:

תעסוקה – נפעל לשילוב נשים ערביות בשוק העבודה, שילוב גברים חרדים בשוק העבודה, קידום מעמד הנשים בשוק העבודה, אבטחת שוויון הזדמנויות תעסוקתי לכל אחד בכל מקום, שוויון בשכר ובזכויות לכל המגזרים והמגדרים...

Image by Drew Beamer

רפורמות בענפי משק נוספים

הטלת פיקוח על מחירי הגז - פיקוח שיאפשר להפחית את מחירי החשמל והמים כמו גם להעניק תנופה חדשה לתעשייה הישראלית שתוכל להתחדש במשאבי אנרגיה זולים יותר. נוסף על פיקוח מחירים יש לפרק את מונופול הגז בין החברות השונות המחזיקות בשני המאגרים המרכזיים, כך שכל חברה תמכור בנפרד את הנתח שלה במאגר. תקשורת - יש לפצל בין חברת בזק, מונופול התקשורת....

חינוך
רווחה
בריאות
מזון
רכב
תחבורה
הייטק
חרדים
איכות סביבה
אלימות נשים
חקלאות
חינוך בלתי פורמאלי
נושאים נספים
רפורמות בענפי משק נוספים
מהיכן יגיעו המשבים

מהיכן יגיעו המשאבים הדרושים לרפורמות?

כל הרפורמות האלה יכולות להפוך את ישראל למדינה מערבית מתוקנת המעניקה אופק לצעיריה, עושר ורווחה לאזרחיה וסיפוק והנאה לקשישים בה.

מטבע הדברים, אותן רפורמות הנוגעות להוצאה הלאומית ובפרט רווחה, חינוך, בריאות ותחבורה דורשות משאבים. מיליארדים רבים. לא פחות משלושים מיליארד שקלים בשנה. מהיכן נמצא את המשאבים הנדרשים?

ובכן, אין מקור אחר מלבד האצת הצמיחה עד למלוא הפוטנציאל שלנו, 6 אחוזים מדי שנה שהם ארבעה אחוזים לנפש. כאשר המשק צומח במלוא פוטנציאל הצמיחה שלו הוא יכול לאפשר לממשלה להגדיל את תקציבה הריאלי לנפש בארבעה אחוזים בכל שנה. ארבעה אחוזים שווים 16 מיליארד ₪ בשנה הראשונה. הם שווים 32 מיליארד ₪ בשנה השנייה. הם שווים 48 מיליארד ₪ בשנה השלישית וכך הלאה.

צמיחה.JPG

ללא צמיחה מספקת - המצוקות גוברות והתקציבים מצטמצמים.

אם נפסיק לחבק את המונופולים, נתקן את מערכת המס המעוותת שלנו, ננהל מדיניות תקציבית יעילה ולא מוטה לשיקולים פוליטיים מכוערים ולבזבוזי עתק נשוב לצמוח באופן מהיר. עשינו את זה בעבר. אנחנו מסוגלים לעשות את זה גם בעתיד. נדרשת לכך מנהיגות נחושה הפועלת למען הציבור ולא למען עצמה ומקורביה.

bottom of page