top of page

מקצועיות, יושר ואומץ

בשנים שכיהנתי כחשב הכללי במשרד האוצר, נאלצתי להתמודד עם גדולי המושחתים במדינת ישראל. החל מאהוד אולמרט, ואברהם הירשזון ופואד בן אליעזר ועמרי שרון, וכולם יחדיו. היו אלו שנים קשות, שבהן הותקפתי על ידי הפוליטיקאים מצד אחד, גדודי טייקונים מצד שני, וערוץ 2 וידיעות אחרונות מצד שלישי, ואף נאלצתי להסתובב עם אבטחה צמודה, לי ולמשפחתי.

אנו נמצאים בתקופה קשה מאוד לתרבות הפוליטית, לכלכלה, לחברה ולדמוקרטיה שלנו וכמובן גם לכללי המנהל התקינים. אנו הכלכלנים, מגדירים את השחיתות בצורה רחבה מזו של המשפטנים - בכל מקום שבו מקבל החלטות, בעל הסמכות, יהיה זה פוליטיקאי או פקיד בכיר, מקבלת החלטה על בסיס (בין היתר) של שיקולים זרים, וזה כולל את ההחלטה שלא לעשות, זו שחיתות. ננסה להמחיש זאת באמצעות מספר סיפורים שנספר כאן, ועל המחירים הכלכליים והחברתיים ששילמנו ואנו עדיין משלמים.

שליחות ציבורית

Monopoly Board
Auction Hammer

מנהל תקין

יושר ומקצועיות

Hurricane Damage

אומץ

A Waiter Serving a Drink

איך אפשר לחיות פה אחרת ?

אנו מתנהלים תחת משטר של שחיתות. לשחיתות הזו יש מחיר! התרופה היחידה למשטר של שחיתות יכולה להיות רק אם נבטיח לעצמנו, שמי שמנהל את המדינה הם אנשים ישרים, אך ישרים לא מספיק. נדרש גם ידע מקצועי, ניסיון מוכח ואומץ להילחם במושחתים ובגזלנים. לא אוכל לעשות זאת לבד ללא תמיכתכם, ולא נוכל לעשות זאת מבחוץ.

כן, אפשר לחיות פה אחרת! אבל לצורך כך, המפלגה הכלכלית חייבת לשבת בלב השלטון, להיות חלק מהממשלה ולקחת פיקוד על משרד האוצר. רק כך נוכל להביא לשינוי אמיתי. רק כך נוכל להביא לצמיחה כלכלית ולהורדת יוקר המחיה.

איך אפשר לחיות פ אחרת
חגגית המונופלים
פטור ממכרזים
מחיר החובבנות
לא רבים עם טייקונים
bottom of page