top of page

ישראל בעקבות כלכלת יפן

עודכן: 8 בדצמ׳ 2021

בעשור האחרון הפך השקל הישראלי לאחד המטבעות החזקים בעולם. התחזקות השקל מספקת כפי שנראה גאווה רבה להדיוטות בשל הגידול ברמת התוצר לנפש שלנו, שבמונחים דולריים הגיע לאחרונה לרמה של 47,000 דולר לנפש במחירים שוטפים. ערב הקורונה עמד התוצר לנפש על 43,000 דולר בלבד. האמנם צמחנו בעשרה אחוזים לנפש בשנת הקורונה? וודאי שלא.

למעשה, הצמיחה לנפש בשקלים ריאליים מצומצמת יחסית ואינה הולמת את שיעורי העוני הגבוהים בישראל, שנותרו הגבוהים במערב. מאחר שרמת המחירים הממוצעת בישראל גבוהה מרמת המחירים במערב בכשלושים אחוזים הרי התוצר לנפש המתוקנן לפערים בכוח הקנייה כבר נמוך בהרבה ונותר בין הנמוכים במערב. התחזקותו של השקל מנפחת את נתוני התוצר לנפש במונחים דולריים נומינליים אולם בה בעת היא מגדילה את פער המחירים בנינו לבין המערב כך שבמונחים ריאליים היא לא מזיזה ולו במילימטר את התוצר לנפש היחסי בנינו לבין המערב.

התנפחות התוצר הנומינלי הדולרי ולצידה התנפחות בלתי סבירה של המחירים היחסיים מזכירה את יפן של שנות השמונים. בתקופה זו, יצרה מדיניות כלכלית שגויה שלושה תהליכים מסוכנים בכלכלה היפנית. ראשית, בועה בשוק ההון המקומי. שנית, עלייה בלתי אפשרית במחירי הדיור. שלישית, התחזקות בלתי הגיונית של שער היאן היפני. בין היתר חסמו היפנים בשלל אמצעים יבוא חופשי ותחרותי מהמערב ליפן באופן שיצר עודף יצוא אל מול צמיחתן של תעשיות היצוא המתקדמות של יפן. במקביל, גידול ניכר בכמות הכסף וההלוואות עקב ריבית לא מאוזנת ניפחו את שוק ההון ואת מחירי הנדל"ן ואף הם הזרימו לא מעט מטבע חוץ ליפן. בשיא הבועה היה שוויו הדולרי של בניין משרדים בטוקיו כשוויה של שכונה שלמה באחת הערים המרכזיות בארה"ב. טירוף מוחלט.

פרופ' הרברט סטיין, שעמד בראש צוות הכלכלנים שהכין את תכנית הייצוב של המשק הישראלי משנת 1985 קבע פעם חוק הרשום על שמו. על פיו “If something cannot go on forever, it will stop. ראה גם בספר The Role of Economic Advisors in Israel's Economic Policy (2018) שכתבתי עם חבריי ד"ר שיפמן ופרופ' יונג. ואכן בועת היאן, הנדל"ן והבורסה היפנית התפוצצה והתוצר לנפש הדולרי של יפן נסוג לאורך שנים.

לצערי, הבועה היפנית מזכירה את הבועה הישראלית. גם אנו מקשים על היבוא בשלל אמצעים (תקינה, מכסים, יבואנים בלעדיים ובעיקר הדיכוי של הצרכנים) ומנגד היצוא הטכנולוגי שלנו פורץ דרך מבלי שהיבוא משוחרר כדי להדביק אותו. גם בישראל המדיניות הפיסקלית והמוניטרית מנפחת את מחירי הדיור והנדל"ן וזורמת עם המגמה העולמית של התנפחות לא רציונלית בשוקי ההון ואינפלציה כאילו אין מחר. גם בישראל הדיוטות ופוליטיקאים מתגאים בתוצר נומינלי דולרי גבוה מבלי להפנים שהאנשים בישראל חיים במחירים של ישראל ולא במחירים המקובלים במערב ולכן אין משמעות רבה לתוצר הנומינלי הדולרי. גם בישראל לא מפנימים את החוק של הרברט סטיין.

*מאמר זה פורסם לראשונה באתר אייס ice

פרופ' ירון זליכה


31 צפיות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comments


bottom of page