top of page

חסר לנו כח אדם בהיי טק


לאורך השנה מתפרסמים ועולים לסדר היום בישראל, דוחות ונתונים קשים לגבי הפערים הכלכליים והחברתיים בישראל, פערים בין המרכז לפריפריה, הדרה ותת ייצוג של נשים בהיי-טק ובתפקידים בכירים ולגבי שיעורי תעסוקה נמוכים בקרב מגוון אוכלוסיות בישראל ובכללן חרדים, ערבים ותושבי הפריפריה.

לצד בעיות אלו, תעשיית ההיי-טק בישראל, המהווה את מנוע הצמיחה המרכזי של המשק הישראלי, סובלת ממחסור כרוני בהון אנושי איכותי במקצועות הטכנולוגיים, הון שבלעדיו, לא תוכל להמשיך לצמוח בקצב מספק, וקטר צמיחה זה יאבד את הכוח המניע שלו.

בהעדר טיפול משמעותי עד היום של ממשלות ישראל בבעיה חמורה זו, המצוקה והמחסור בכ"א זה הוביל לתופעות בעייתיות ומסוכנות כגון: עליות חדות בשכר עובדי ההיי-טק ולפגיעה בכושר התחרות של חברות ישראליות. ל"גניבת" מהנדסים ואנשי מקצוע טכנולוגיים מצה"ל ולפגיעה בעוצמתו של צה"ל ובביטחון המדינה ולהקמת שלוחות ומרכזי פיתוח בחו"ל אליהן הועבר חלק ניכר מהפיתוח בישראל, תוך הסתכנות בבריחת הידע והיכולות שפותחו ויצירת תחרות קשה נוספת להיי-טק הישראלי.

ביטחונה וחוסנה הכלכלי והחברתי של מדינת ישראל, מחייב טיפול דחוף ואינטנסיבי הן בבעיית המחסור בהון אנושי לתעשיית ההיי-טק והן בבעיית הפערים הכלכליים חברתיים, תוך התגייסות לאומית והשקעת המשאבים העצומים הנדרשים לכך.

אני קורא לממשלת ישראל לחדול מההיסוסים, הדחיות והבריחה מהתמודדות עם אתגרים מורכבים וחשובים אלו ולקבל החלטה אמיצה, לפעול מייד תוך העמדת המשאבים הגדולים הנדרשים לטיפול בבעיות דחופות אלו.

הטיפול הראוי בשתי הבעיות, הנו באמצעות תוכנית משולבת אחת. תוכנית בה המחסור בכ"א טכנולוגי, משמש מנוף לקידום צמצום הפערים החברתיים, וצמצום הפערים החברתיים וההדרה, משמשים מנוף להכשרת כ"א מקצועי טכנולוגי איכותי לתעשיית ההיי-טק. הכשרת כ"א טכנולוגי בהיקפים גדולים ובאיכויות הגבוהות הנדרשות מקרב אוכלוסיות המטרה, מחייבת טיפול עומק מקיף, הכולל פעילויות מקבילות ובכל טווחי הזמן:

• בטווח הקצר: התמקדות במימוש הפוטנציאל התעסוקתי, בעיקר באמצעות הסבות מקצועיות בדגש על הסבות אקדמאים, להשתלבות ותעסוקה בתעשיית ההיי-טק.

• בטווח הבינוני: התמקדות בהגדלת מספרם של בוגרי תארים אקדמיים במקצועות ההיי-טק תוך העמדת כלים לגישור על פערים כלכליים ולימודיים, המהווים מחסום משמעותי בדרך לרכישת השכלה אקדמית איכותית בתחומי ההיי-טק.

• בטווח הארוך: התמקדות בטיפול בשורשי הבעיה, באמצעות צעדים משמעותיים הנדרשים לחיזוק מערכת החינוך בפריפריה ובאזורים בהם מתגוררת אוכלוסיית המטרה והגדלה משמעותית של היקף בוגריה המחזיקים תעודת בגרות איכותית ובהמשך משתלבים בלימודים אקדמיים איכותיים בתחומי ההיי-טק.

בטוחני, כי השקעה גדולה שכזו, הנותנת עדיפות וקדימות לאוכלוסיות המודרות ואוכלוסיית הפריפריה, תתרום לפיתוח מהיר של הון אנושי טכנולוגי איכותי במקצועות ההיי-טק שיצמצם משמעותית את המחסור הגדול בכוח אדם בתעשיית ההיי-טק בישראל ובד בבד תקטין את היקף תופעת ההדרה של אוכלוסיות המודרות כיום, ותצמצם את הפערים הבלתי נסבלים, שבין המרכז לפריפריה ובין אוכלוסיות חזקות לאוכלוסיות מוחלשות בחברה בישראל ובכך תחזק מאוד את ביטחונה וחוסנה הכלכלי והחברתי של מדינת ישראל.


פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comments


bottom of page