top of page

הפסדנו!

המחירים בישראל ממשיכים להאמיר בהובלתם של הממשלה ובתי המשפט אך מי שאחראי יותר מכל הוא ציבור הבוחרים. הממשלה שנבחרה מגנה על המונופולים ומטילה עלינו שלל מיסים המייקרים בעצמם את המחירים ואילו בתי המשפט הבינו את המסר ומרוקנים את חוקי התחרות מכל תוכן. שלוש קטסטרופות התרחשו רק בשבועיים האחרונים.

הממשלה החליטה לייקר את מחירי החלב ומוצרי חלב מפוקחים בטענה כי עלויות חומרי הגלם התייקרו. יתכן שעלותם של המוצרים המפוקחים אכן התייקרה. אולם, האם בדקה הממשלה את הרווחיות המופרזת של המוצרים הלא מפוקחים? אולי לפני שתאשרו את בקשת המונופולים להעלאת מחירים בחלק מהמוצרים תבדקו אם הם לא חייבים להפחית מחירים במוצרים אחרים?

בהמשך השבוע דחה בית המשפט את התביעה הייצוגית שהגשתי לפני 7 שנים נגד מחירים מופרזים של חברת תנובה בנימוק כי הרווח אמנם גבוה משמעותית מרווח תחרותי (וגבוה בהרבה הן מהרווח המותר באירופה למונופול והן מרווח שנאסר בפסיקה קודמת של בית המשפט) אך לא במידה שמנקרת לבית המשפט את העין. בכך מאמץ בית המשפט את חוות דעתו של היועץ המשפטי לממשלה לפיה רק רווחים המנקרים את העין יכולים להיאסר מכוח החוק האוסר רווחים מופרזים.

איני יודע איזה עושק יהיה כה גדול עד שינקר את עיני המערכת המשפטית אולם התוצאה היא כי החוק בישראל, שהוא העתק מילולי מדויק של החוק באירופה, רוקן כעת מכל תוכן. רווחים מונופוליסטיים האסורים באירופה הותרו כעת בישראל. חמור מכך, בשלהי פסק הדין מגלה בית המשפט את דעתו כי אין מקום לבצע אכיפה אזרחית בתחום המחירים המופרזים. בעוד שבית המשפט האירופי עומד לרשות הציבור במאבקו ביוקר המחיה אזי בית המשפט בישראל אינו רואה בכך את תפקידו.

בהמשך הודיעה שרת הכלכלה כי החליטה למנות את מי שכיהנה עד כה כיועצת המשפטית ברשות התחרות כראשת רשות התחרות הבאה. בשנים האחרונות התדרדרה רשות התחרות לשפל של כל הזמנים. רשות שלא הצליחה לראות מחירים מופרזים של אף מונופול, התנגדה להכריז על מונופולים חדשים ובפרט סרבה להכריז על היבואנים הבלעדיים כמונופולים ומנגד אפשרה למיזוגים רבים להתרחש במערכת הבנקאות, הביטוח והפנסיה הלא תחרותית שלנו. היש מסר מובהק יותר ממינויה של מי שכבר נכשלה כי חגיגת המונופולים תימשך?

ואכן, בסמיכות זמנים מדהימה לאחר ההתנערות של בתי המשפט, החלטת הממשלה לייקר את המחירים המפוקחים והמינוי המביש לראשת רשות התחרות, פרסמה חברת אוסם כי היא מעלה משמעותית את מחירי חלק נכבד ממוצריה. אחרי אוסם הודיעו שחקנים מרכזיים נוספים בתחום המזון כי הם מצטרפים לחגיגה ובהם מקדונלד, גלידות גולדה ועוד.

האמת היא פשוטה. הציבור לא נתן למפלגה הכלכלית מנדט בבחירות והעדיף על פנינו את מי שחבר יד ביד עם מונופולים ובעלי הון. את המסר שהעביר הציבור הפנימו כל הגזלנים במדינה ואת העונש התחלנו כולנו לשלם. למרבה הצער, זה הולך להיות עוד הרבה יותר גרוע.

אם אתם באמת רוצים לשנות, הגיע הזמן שתצטרפו אלינו למפלגה הכלכלית.


פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comments


bottom of page