top of page

אינפלציה היא מס של פחדנים

עודכן: 8 בדצמ׳ 2021

בנט וליברמן הבטיחו לציבור כי לא יעלו מיסים. בנט אף הבטיח ליישם את מה שהוא כינה מודל סינגפור ובמרכזו הפחתות מיסים אדירות. אולם, בניגוד להבטחותיהם, לא רק שהם לא מפחיתים מיסים אלא שהם מטילים עלינו את אחד המיסים הקשים ביותר - מס האינפלציה.

בשנה האחרונה עלו המחירים בישראל ב-2.5% ואילו מחירי הדיור עלו בכ-9.2%. האינפלציה מייקרת לנו את המחירים בדיוק כפי שעושה העלאת מע"מ ומקטינה לנו את השכר הריאלי בדיוק כפי שעושה העלאת מס הכנסה. חמור לא פחות, האינפלציה שוחקת לנו חלקים נכבדים מההון הפנסיוני שלנו המושקע דרך קרנות הפנסיה באגרות חוב לא צמודות של מי אם לא ממשלת ישראל.

ואכן, ממשלת ישראל מרוויחה בטווח הקצר סכומי עתק מהאינפלציה. לא זו בלבד שהיא שוחקת את התחייבויותיה לקרנות הפנסיה (כאמור דרך שחיקת אגרות החוב שלה שאינן צמודות למדד) אלא שהיא גם מקטינה על חשבוננו את הגרעון שלה בתקציב המדינה. בעוד שהמיסים שמטילה עלינו הממשלה צמודים למדד הרי ההוצאות שלה ובפרט הוצאות השכר שלה אינן צמודות למדד.

הממשלה מייקרת מידי שנה את מדרגות מס הכנסה לפי קצב עליית המדד, המע"מ מוטל על המחיר הנומינלי המתייקר וכך גם המס על הדלק הוא שיעור מהמחיר ואילו ההכנסות ממכירת הקרקעות וממיסי הנדל"ן עולים בהתאם לעליית מחירי הדיור. הממשלה חוגגת אפוא על חשבוננו בעזרת הכנסות מיסים שעולות עם האינפלציה ובה בעת שוחקת את השכר שלנו ומקטינה את התחייבויותיה כלפי הפנסיה שלנו.

לא מיותר לציין, כי המשק לא יכול לשאת העלאות מיסים. ציבור הצרכנים, השכירים והעסקים הקטנים נושא על כתפיו עומס בלתי אפשרי של מיסים והתחייבויות. המשק זקוק להפחתת מיסים ולא להעלאת מיסים. בדיוק כפי שהבטחתם. אך, בניגוד להבטחותיכם אתם מעלים מיסים ועוד לא אמרתי מילה על שלל המיסים המשונים שהטלתם עלינו בתקציב האחרון – החל מהמס על משקאות ממותקים, דרך מס פחמן שייקר את מחירי החשמל וכלה במס גודש על כניסה למרכז הארץ.

אולם, מס האינפלציה עולה על הכול. בנט וליברמן, האינפלציה היא מס והיא באחריותכם. חמור מכך, זהו מס של פחדנים, שלא היה צריך לעבור אישור מסודר של הכנסת כמו העלאת מע"מ או ייקור מס ההכנסה. האם אתם סומכים על כך שהציבור לא יבין את מה שאתם מעוללים לו?

פרופ' ירון זליכה


14 צפיות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comentarios


bottom of page